Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

BOOKS & BOOK CHAPTERS
Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2019), «6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Conference
Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, ibis Warszava
Stare Miasto (Old Town) Hotel, October 24-25, Warsaw-Poland.
Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2018), «5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Conference
Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel NH Milano
Machiavelli, October 25, Milan-Italy.
Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2017), «4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings
Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel Imperial -
A Luxury Collection Hotel, October 27-28, Vienna-Austria.
Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2017), «3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings
Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Hacettepe University Faculty of
Economics and Administrative Sciences & Sosyoekonomi Journal, JW Marriott Hotel Ankara, April 28-29, Turkey.
Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2016), «2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings
Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel NH
Amsterdam Barbizon Palace, October 28-29, The Netherlands.
Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2015), «1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings
Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel Vier
Jahreszeiten Kempinski, October 29-30, Munich, Germany.
Yereli, A.B. & M. Ünal (2014), «Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları», içinde: Mali Yerinden Yönetim
Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, Editörler: M. Sakal & A. Kesik & T. Akdemir, Nobel
Akademik Yayıncılık, Nisan, Ankara, 451-464.
Yereli, A.B. & M. Ünal ( 2014), «Yerel Yönetimlerde Bütçe Hakkına Dayalı Hesap Verilebilirlik Sürecinde Denetim
Mekanizmaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri», içinde: Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye
İlişkin Değerlendirmeler, Editörler: M. Sakal & A. Kesik & T. Akdemir, Nobel Akademik Yayıncılık, Nisan, Ankara, 355-376.
Yereli, A.B. & M. Kızıltan (2014), «Merkezi İdare ile Yerel İdareler Arasında Görev Paylaşımı», içinde: Mali Yerinden
Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, Editörler: M. Sakal & A. Kesik & T. Akdemir,
Nobel Akademik Yayıncılık, Nisan, Ankara, 145-166.
Bayramov, A. & A.B. Yereli & E. Bağırzade (Eds.) (2014), «II Avrasiya Sosial Elmler Forumu "Avrasiyada Yeni İnteqrasiya
Teşebbüsleri: Mövcud Veziyyet ve Gözlentiler"», Meruzeler, Azerbaycan Dövlet İqtisad Üniversiteti & Hacettepe
Üniversiteti & Ahmet Yesevi Üniversiteti & MANAS Üniversiteti, 20-21 Dekabr 2013, Bakı, Azerbaycan.
Yereli, A.B. (2012), "Türkiye'de Merkezî Yönetim Bütçeleme Süreci", içinde: Devlet Bütçesi (Ünite 7), Ed. T. Moğol, T.C.
Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2582, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1551, Eskişehir, Haziran, 118-145.
Bagdadioglu, N. & M.R. Dincer & A.B. Yereli (2012), «Efficiency and Productivity of the Brokerage Houses in Turkey», in:
Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets, Eds. T. Çetin & F. Oğuz, NOVA Science
Publishers, Inc. New York, 201-224.
Yereli, A.B. & O. Karadeniz (2004), Kayıt Dışı İstihdam, Odak Yayın Evi, Kasım, Ankara.
Yereli, A.B. (2003), Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye'de Devlet-Birey İlişkisi, Gazi Kitabevi, Ekim, Ankara.
Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (2000), Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, İlkem Ofset,
İzmir.
Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1999), Türk Vergi Yargısı, Anadolu Matbaacılık, Şubat, İzmir.
Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1998), Vergi Usul Hukuku, 4369 Sayılı Kanun'a Göre Gözden Geçirilmiş ve
Yenilenmiş 3. Bası, Çağdaş Ofset ve Fotokopi, İzmir.
Tosuner, M. & A.B. Yereli (1997), Türk Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku - Vergi Yargı Hukuku), Gözden Geçirilmiş ve
Yenilenmiş 2. Bası, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
Yereli, A.B. (1996), «Sosyo-Ekonomik Sorunlar», içinde: İzmir Kentinde Gündem 21'e Doğru - Towards Agenda 21 in
Izmir, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II Kent Zirvesi (İstanbul 3-14 Haziran 1996) İçin İzmir
Büyükşehir Belediyesince Akademisyenlere Hazırlatılan Rapor, İz­mir, 29-33.
Tosun, T. & G. Tosun & A.B. Yereli & Ö. Kayhan (1995), İzmir Ticaret Odası Üyelerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve
Eğilimleri, İzmir Ticaret Odası, Yayın No: 18, İzmir.
Yereli, A.B. (1995), İzmir'in BİT'leri - İzmir'deki BİT'lerin Özelleştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Yöntemler, İzmir Ticaret
Odası, Yayın No: 9, İzmir.
Egeli, H.A. & M. Eken & A.B. Yereli (1995), İzmir'in KİT'leri - İzmir'deki KİT'lerin Özelleştirilmesine Yönelik Statejiler ve
Yöntemler, İzmir Ticaret Odası, İzmir.
Egeli, H.A. & A.B. Yereli (1994), Bir Kamu Finansman Tekniği Olarak Özelleştirme, İzmir Ticaret Odası, Kasım, İzmir.
Arasıl, Ö. & F. Saygılı & Ş. Sayılgan & A.B. Yereli (1994), 5 Nisan'dan 5 Temmuz'a (1994 Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin İlk
Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1993), Türkiye'de Yatırımların ve İhracatın Teşviki (Sorunlar-Öneri­ler), İzmir Ticaret
Odası, Ekim, İzmir.
Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1992), Türk Vergi Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, EGİAD Ege Genç İş
Adamları Derneği Eko­nomik Raporlar No: 7, İzmir.