Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
CURRICULUM

Date and Place of Birth
March 2, 1967, Izmir / TURKEY

Educational Background
Professor, T.C. Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public
Finance, Budgeting and Fiscal Planning, March 4, 2009.
Assc.Prof., «Anayasal Devlet - Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye Cumhuriyeti İçin Bir Ekonomik Anayasa Önerisi
(Constitutional State - Economic Freedom and An Economic Constitution for the Republic of Turkey», T.C.
Üniversitelerarası Kurul, Public Finance, Fiscal Law, May 20, 2002.
PhD, «Tasarrufların Yönlendirilmesinde Vergi Uygulamalarının Rolü ve Etkinliği (The Role and Effectiveness of Tax
Practices those Directing Savings towards Investments)», Dokuz Eylul University, Graduate School of Social Sciences,
Department of Public Finance, 1992-1996.
Master Degree, «Türkiye'de Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Ücretli Kesimin Vergi Yükü (Taxation of Wages and Tax
Burden of Wage-Earners in Turkey)», Dokuz Eylul University, Graduate School of Social Sciences, Department of Public
Finance, 1990-1992.
Undergraduate Degree, Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of
Economics, 1983-1987.
Secondary and High School, Izmir Ozel Turk Lisesi, 1977-1983.
Primary School, Izmir Karsiyaka Aydogdu Ilkokulu, 1972-1977.

Foreign Language
English (Fluent)

Professional Experience
Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 1999-devam ediyor.
Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 1998-1999.
Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 1997-1998.
Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 1989-1997.

Kurum İçi İdari Görevler
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hacettepe Teknokent A.Ş. - Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Yönetici Şirketi, 26.01.2016-10.03.2020.
Dekan, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13.01.2011-13.01.2014.
Senatör, Hacettepe Üniversitesi Senatosu, 13.01.2011-13.01.2014.
Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu, 13.01.2011-13.01.2014.
Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 30.06.2009-28.02.2011.
Anabilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Bütçe ve Mali
Planlama Anabilim Dalı, 09.02.2004-08.02.2007; 26.05.2009-24.05.2018.
Bölüm Başkan Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 21.11.2003-
06.12.2005.
Merkez Müdürü, Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, 24.04.2003-02.05.2012; 17.01.2014-devam
ediyor.
Müdür Vekili, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 01.07.1999-16.09.1999.
Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, 08.03.1999-
31.10.1999.
Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 03.11.1998-31.10.1999.
Müdür Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulu, 03.11.1998-08.03.1999.
Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Meslek Yüksekokulu, 26.09.1998-30.11.1999.
Kurucu Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü,
26.09.1998-30.11.1999.

Yurtdışı Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanun'un 39. Maddesine Göre Yurtdışı Görevlendirme, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, 30.01.2007-01.03.2008.

Yurtdışı İdari Görevler
Senatör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu, 18.09.2007-14.02.2008.
Eğitim Komisyonu Üyesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, 18.09.2007-14.02.2008.
Müdür, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18.09.2007-14.02.2008.
Bölüm Başkanı, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,
19.02.2007-03.12.2007.

Ders Verdiği Kurumlar
Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, 2018 Güz.
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2017 Güz.
Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010 Güz-2012 Bahar.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Güz.
Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı, 2005-2010.
Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, 2005-2007.
T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara Mesleki Eğitim Kurs Müdürlüğü, 2004-2006.
Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002-2004.
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997-1998.

Kurul Üyelikleri
Üye, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), Genel Merkez Yönetim Kurulu, 26.07.2021-devam ediyor.
Üye, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), Kurucular Kurulu, 09.03.2020-devam ediyor.
Başdanışman, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (eski ismi: Türk Dünyası Parlamenterler Derneği), 19.02.2014-
devam ediyor.
Üye, Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyi, Azerbaycanın Vergi Jurnalı Yayın Kurulu, 01.04.2012-devam
ediyor.
Üye, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi, Azerbaycan Dövlet İqtisad Universiteti, İqtisad Elmleri: Nezeriyye ve
Praktika (Rüblük nezeri ve elmi-praktiki jurnal) Dergisi Yayın Kurulu, 31.03.2012-devam ediyor.
Üye, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yüksek Danışma Kurulu, 10.03.2012-devam ediyor.
Üye, Hacettepe Üniversitesi, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), (Dekanları
Temsilen), 11.01.2012-13.01.2014.
Üye, Türk Ocakları Genel Merkezi, Hars Heyeti, 10.12.2011-30.09.2019.
Üye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, 09.12.1999-31.12.2003.

Editörlük
Sosyoekonomi Dergisi (ESCI), 1.1.2005-devam ediyor.

Bilimsel Ödüller
Birincilik Ödülü, «Kredi Kartları Piyasasında Takas Komisyonunun Kamu Düzenlemesine Tabi Tutulması», (Ali Fuat
Koç ile bir­likte), REPS-Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu III Tebliğ Yarışması, Pamukkale Üniversitesi &
Rekabet Kurumu, Denizli, , 8-9 Ekim 2010, 153-210.
Mansiyon, «Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye' de Verimli­lik-Kalkınma Sorunları ve Çö­züm Öneri­leri» Ko­nulu
inceleme yarışmasında mansi­yon kazanan eser (Ethem Tü­fekçi ile bir­likte), Milli Prodüktivite Mer­kezi, Verimlilik Dergisi,
İnceleme Ya­rış­ması Özel Sayısı, Cilt 16, Sayı 1, 1987/1, 138-164.

Supervision of Dissertation
Berçintürk, Tuğba (2020), "OECD Ülkelerinde Mali Yerelleşmenin Belirleyenleri", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Yaman, İlker (2020), "Kamu Yatırımlarının Belirleyicileri Üzerine Amprik Bir Analiz", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Tokaç, Hakan (2020), "Dünya Bankası Kredilerinin Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği", Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Şubat.
Kızıltan, Mustafa (2018), "Yeni Ekonomik Coğrafya Modelleri Yaklaşımı İle Türkiye'de Yerel Vergi Gayretinin Analizi
(2007-2014)", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Kara, Tuncay (2018), "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Harcamalarının Farklı İşsizlik Senaryolarına Dayalı
Olarak Öngörülmesi: Bir Simülasyon Çalışması", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık
Yönetimi Anabilim Dalı, Eylül.
Akbayır, Fatih (2018), "Mali Alan: Türkiye İçin Bir Uygulama", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Haziran.
Uçar, Onur (2018), "Vergi Ceza Hukukunda Ölçülülük İlkesi: (Yüksek Yargı Organları Kararları Bağlamında Bir
Değerlendirme)", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mayıs.
Gümüş, Mustafa (2018), "Yerel Yönetimlerin Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Yerel Yönetim Tahvilleri, Yerel
Yönetim Bankacılığı ve İller Bankası Uygulaması", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Maliye Anabilim Dalı, Ocak.
Gökdemir, Bülent (2014), "Posta Sektöründe Evrensel Hizmet Uygulamaları: Türkiye İçin Evrensel Hizmet Maliyeti
Hesaplaması ve Finansman Yöntemi Önerisi", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye
Anabilim Dalı, Ekim.
Koç, Ali Fuat (2012), "İki Taraflı Piyasalar ve Türkiye'de Kredi Kartları Piyasasının Ekonomik Analizi", Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.
Orkunoğlu-Şahin, Işıl Fulya (2012), "Türkiye'de Haberleşme Sektörünün Gelişimi ve Panel Veri İle Talep Analizi", Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.
Bıçak-Ergen, Zuhal (2005), "Yükseköğretim Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Finansman Yöntemlerinin Türkiye
Açısından Değerlendirilmesi", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,
Temmuz.

Supervision of Master Thesis
Doğan, Fahriye Yaprak (2019), "Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Genç İşsizliği Üzerine Etkisi: Türkiye ve İngiltere
Açısından Bir Değerlendirme", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim
Dalı, Temmuz.
Öztürk, Göze (2019), "Türkiye'de e-Devlet Sürecinde Elektronik Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Uygulaması",
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Şubat.
Yazıcı, Dursun Ali (2018), "Büyükşehir Belediyelerinin Alternatif Gelir Potansiyelleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üzerine Bir İnceleme", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,
Mayıs.
Gamarlı, Nigar (2015), "Rusya ve Orta Asya Ülkelerinin Ekonomik İşbirliği: Eğilimler ve Beklentiler", Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mart.
Çapanoğlu, Mehmet Fatih (2013), "Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Teknokentlerin İşleyişi ve Hacettepe
Teknokent Uygulaması", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,
Kasım.
Kızıltan, Mustafa (2012), "Bir Özelleştirme Yöntemi Olarak İmtiyaz Hakkı Sağlayan Sözleşmelerin Avrupa Birliği Su
Piyasasında Kullanımı ve Türkiye Uygulamaları", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Maliye Anabilim Dalı, Aralık.
Çelik, Şükrü Güray (2010), "Kamu Yatırımlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Öneriler", Yüksek Lisans
Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Haziran.
Dinçer, Mehmet Reşit (2010), "Türkiye'de Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi (2000-2008
Dönemi)", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Nisan.
Nurcan, Cumhur Ahmet (2006), "Türk Mali Sistemi İçerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine İlişkilerinin
Rolü", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Meydan, Dilek (2006), "1990 Sonrası Maliye Politikalarının Etkileri Açısından Türkiye'de Özel Sektör Sigortacılığının
Analizi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Tahtakılıç, Elif Beray (2006), "Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Olarak Şirket Birleşmelerinin
Türkiye Ekonomisine Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim
Dalı, Ocak.
Çalışkan, Ömer (2005), "Sosyal Sigorta Prim Afları, Ödeme Kolaylıkları ve Bunların Sosyal Sigortalar Kurumu Mali Yapısı
Üzerindeki Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,
Ağustos.
Djaparova, Nazgül (2005), "Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Değerlendirilmesi", Yüksek
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Nisan.
Erkam, Serkan (2001), "Özel Yatırım Kararlarında Siyasi Otoritenin Rolü", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.
Ata, Ahmet Yılmaz (2001), "Vergi Teorisi Açısından Bir Vergileme İlkesi Olarak Adalet İlkesinin İncelenmesi", Yüksek
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.