Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Date and Place of Birth
March 2, 1967, Izmir / TURKEY

Educational Background
Professor, T.C. Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Public Finance, Budgeting and Fiscal Planning, March 4, 2009.
Assc.Prof., «Anayasal Devlet - Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye Cumhuriyeti İçin Bir
Ekonomik Anayasa Önerisi (Constitutional State - Economic Freedom and An Economic
Constitution for the Republic of Turkey», T.C. Üniversitelerarası Kurul, Public Finance, Fiscal
Law, May 20, 2002.
PhD, «Tasarrufların Yönlendirilmesinde Vergi Uygulamalarının Rolü ve Etkinliği (The Role and
Effectiveness of Tax Practices those Directing Savings towards Investments)», Dokuz Eylul
University, Graduate School of Social Sciences, Department of Public Finance, 1992-1996.
Master Degree, «Türkiye'de Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Ücretli Kesimin Vergi Yükü
(Taxation of Wages and Tax Burden of Wage-Earners in Turkey)», Dokuz Eylul University,
Graduate School of Social Sciences, Department of Public Finance, 1990-1992.
Undergraduate Degree, Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Department of Economics, 1983-1987.
Secondary and High School, Izmir Ozel Turk Lisesi, 1977-1983.
Primary School, Izmir Karsiyaka Aydogdu Ilkokulu, 1972-1977.

Foreign Language
English (Fluent)

Professional Experience
Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,
1999-devam ediyor.
Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 1998-1999.
Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,
1997-1998.
Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye
Bölümü, 1989-1997.

Kurum İçi İdari Görevler
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hacettepe Teknokent A.Ş. - Hacettepe Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi, 26.01.2016-devam ediyor.
Dekan, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13.01.2011-13.01.2014.
Senatör, Hacettepe Üniversitesi Senatosu, 13.01.2011-13.01.2014.
Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu, 13.01.2011-13.01.2014.
Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,
30.06.2009-28.02.2011.
Anabilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye
Bölümü, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı, 09.02.2004-08.02.2007;
26.05.2009-24.05.2018.
Bölüm Başkan Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye
Bölümü, 21.11.2003-06.12.2005.
Merkez Müdürü, Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, 24.04.2003-
02.05.2012; 17.01.2014-deam ediyor.
Müdür Vekili, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 01.07.1999-16.09.1999.
Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari
Programlar Bölümü, 08.03.1999-31.10.1999.
Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 03.11.1998-
31.10.1999.
Müdür Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulu, 03.11.1998-
08.03.1999.
Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Meslek Yüksekokulu, 26.09.1998-
30.11.1999.
Kurucu Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve
İdari Programlar Bölümü, 26.09.1998-30.11.1999.

Yurtiçi Görevlendirmeler
Başdanışman, Türk Dünyası Parlamenterler Derneği, 19.02.2014-devam ediyor.
Yönetim Kurulu Başkanı, (Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı hisselerini temsilen
yönetim kurulu üyesi), HATEK Hacettepe Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
05.07.2004-05.06.2013.
Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman), Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı,
06.05.2002-06.06.2012.
Başkanlık Danışmanı, Yağlı Tohum Üreticileri Merkez Birliği, 01.04.2008-31.03.2009.
Danışma Kurulu Üyesi, T.C. Turizm Bakanlığı, 2001-2002.
Müşavir, İzmir Ticaret Odası, 1.2.1994-30.9.1995.
Genel Sekreter, Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfı, 1.8.1993-31.1.1994.
Vergi Araştırma Komisyonu Üyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1.1.1991-31.12.1993.

Yurtdışı Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanun'un 39. Maddesine Göre Yurtdışı Görevlendirme, Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 30.01.2007-01.03.2008.

Yurtdışı İdari Görevler
Senatör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu, 18.09.2007-14.02.2008.
Eğitim Komisyonu Üyesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, 18.09.2007-
14.02.2008.
Müdür, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18.09.2007-
14.02.2008.
Bölüm Başkanı, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Maliye Bölümü, 19.02.2007-03.12.2007.

Kurum Dışı İdari Görevler
Yönetim Kurulu Başkanı, Sosyoekonomi Derneği, 21.11.2014-devam ediyor.

Ders Verdiği Kurumlar
Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, 2018 Güz.
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı,
2017 Güz.
Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010 Güz-2012 Bahar.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Güz.
Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı, 2005-2010.
Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, 2005-2007.
T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara Mesleki Eğitim Kurs Müdürlüğü, 2004-2006.
Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002-2004.
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997-1998.

Kurul Üyelikleri
Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyi, Azerbaycanın Vergi Jurnalı Yayın Kurulu,
01.04.2012-devam ediyor.
Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi, Azerbaycan Dövlet İqtisad Universiteti, İqtisad
Elmleri: Nezeriyye ve Praktika (Rüblük nezeri ve elmi-praktiki jurnal) Dergisi Yayın Kurulu,
31.03.2012-devam ediyor.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yüksek Danışma Kurulu, 10.03.2012-devam ediyor.
Hacettepe Üniversitesi, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
(ADEK), (Dekanları Temsilen), 11.01.2012-13.01.2014.
Türk Ocakları Genel Merkezi, Hars Heyeti, 10.12.2011-devam ediyor.
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, 09.12.1999-
31.12.2003.

Editörlük
Sosyoekonomi Dergisi (ESCI), 1.1.2005-devam ediyor.

Bilimsel Hakemlikler
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankyra Dergisi,
Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Elektronik Dergisi,
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi
Araştırmaları Dergisi,
Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,
International Public Finance Conference, International Journal of Public Finance,
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akademik Bakış Dergisi,
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası,
Kastamonu Üniversitesi, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi,
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Netjournals, Net Journal of Social Sciences (NJSS),
Sosyoekonomi Derneği, Sosyoekonomi Dergisi,
T.C. Maliye Bakanlığı, Maliye Dergisi,
Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi,
TİSK - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK Akademi Dergisi,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Amme İdaresi Dergisi,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi.

Bilimsel Ödüller
Birincilik Ödülü, «Kredi Kartları Piyasasında Takas Komisyonunun Kamu Düzenlemesine
Tabi Tutulması», (Ali Fuat Koç ile bir­likte), REPS-Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu
III Tebliğ Yarışması, Pamukkale Üniversitesi & Rekabet Kurumu, Denizli, , 8-9 Ekim 2010,
153-210.
Mansiyon, «Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye' de Verimli­lik-Kalkınma Sorunları ve Çö­züm
Öneri­leri» Ko­nulu inceleme yarışmasında mansi­yon kazanan eser (Ethem Tü­fekçi ile bir­likte),
Milli Prodüktivite Mer­kezi, Verimlilik Dergisi, İnceleme Ya­rış­ması Özel Sayısı, Cilt 16, Sayı 1,
1987/1, 138-164.

Bilimsel Organizasyonlar
President, 5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Hacettepe University
Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel NH Milano
Machiavelli, October 25, 2018, Milan-Italy.
President, 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Hacettepe University
Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel Imperial -
A Luxury Collection Hotel, October 27-28, 2017, Vienna-Austria.
President, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Hacettepe University
Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Faculty of Economics and Administrative
Sciences of Hacettepe University & Sosyoekonomi Journal, JW Marriott Hotel Ankara, April
28-29, 2017, Ankara-Turkey.
President, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Hacettepe
University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal,
Hotel NH Amsterdam Barbizon Palace, October 28-29, 2016, Amsterdam-The Netherlands.
Kongre Başkanı, Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi,
04-05 Aralık 2015, The Green Park Hotel, İstanbul-Türkiye.
President, 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Hacettepe
University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal,
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, October 29-30, 2015, Munich-Germany.
Bilim Kurulu Başkanı, 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi,
03-04 Eylül 2015, İstanbul-Türkiye.
Koordinatör, III: Avrasya Sosyal Bilimler Forumu: Avrasya Bölgesi Ekonomik Entegrasyon
Arayışları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, 15-16 Kasım 2014, Almatı-
Kazakistan.
Zirve Başkanı, İpek Yolu Üzerindeki Türk Devletlerinin Ekonomik İş Birliği Zirvesi, Hacettepe
Üniversitesi Türk Dünyası ve Araştırmaları Topluluğu, 11-12 Mart 2014, Ankara-Türkiye.
Yürütme Kurulu Üyesi, Uluslararası Doğu Akdeniz'de Enerji Güvenliği Kongresi,
Hacettepe Üniversitesi & Toros Üniversitesi, 14-16 Aralık 2013, Mersin-Türkiye.
Düzenleme Komitesi Üyesi, 6. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Hazine
Müsteşarlığı & Hacettepe Üniversitesi & Türkiye Belediyeler Birliği, 11-12 Aralık 2013,
Ankara-Türkiye.
Düzenleme Komitesi Üyesi, 5. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Hazine
Müsteşarlığı & Hacettepe Üniversitesi & Türkiye Belediyeler Birliği, 24-25 Kasım 2012,
Ankara-Türkiye.
Onur Kurulu Üyesi, 1. Uluslarararsı Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi
İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 7-10 Kasım 2012, Belek, Antalya-Türkiye.
Düzenleme Kurulu Üyesi, ASBF'12-Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, Azerbaycan Devlet
İktisat Üniversitesi & Hacettepe Üniversitesi & Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi &
Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi, 18-21 Ekim 2012, Bakü-Azerbaycan.
Düzenleme Kurulu Başkanı, Uluslararası Komşuluk Kongresi-Balkan Savaşlarının 100.
Yılında Savaştan Ebedi Barışa: Balkanlarda İyi Komşuluk, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.
Uluslararası İlişkiler Bölümü, 4-7 Ekim 2012, İstanbul-Türkiye.
Düzenleme Komitesi Üyesi, 4. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Hazine
Müsteşarlığı & Hacettepe Üniversitesi & Türkiye Belediyeler Birliği, 26-27 Kasım 2011,
Ankara-Türkiye.
Yerel Düzenleme Komitesi Üyesi, FUZZYSS'11-The Second International Fuzzy Systems
Symposium, Hacettepe Üniversitesi & Bulanık Sistemler Derneği (BUSİDE), 17-18 Kasım 2011,
Ankara-Türkiye.
Yerel Düzenleme Komitesi Üyesi, 2010 Yılı Toplantısı, Avrupa Kamu Tercihi Topluluğu
(EPCS) & Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), 8-11 Nisan 2010, İzmir-Türkiye.
Forum Başkanı, 4. Hukuk ve İktisat Forumu-Regülâsyon İktisadı: Piyasa Ekonomisinde
Devletin Düzenleyici Rolü, Düzenleyici Kurallar ve Düzenleyici Kurumlar, Sosyal Bilimler
Araştırmaları Derneği (SOBİAD) & Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, 10 Mart
2010, Ankara-Türkiye.
Düzenleme Komitesi Üyesi, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye MANAS
Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 7-10 Mayıs 2008, Bişkek-Kırgızistan.
Düzenleme Komitesi Başkanı, 2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş
Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye
Bölümü, 24-27 Ekim 2007, Bişkek-Kırgızistan.
Düzenleme Komitesi Üyesi, Uluslararası Kara Para Aklama, Mali Suçlar ve Kırgızistan
Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi İ.İ.B.F.
Maliye Bölümü & Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Finans Polisi, 27 Nisan 2007, Bişkek-
Kırgızistan.

Supervision of Dissertation
Kızıltan, Mustafa (2018), "Yeni Ekonomik Coğrafya Modelleri Yaklaşımı İle Türkiye'de Yerel
Vergi Gayretinin Analizi (2007-20014)", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Kara, Tuncay (2018), "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Harcamalarının Farklı
İşsizlik Senaryolarına Dayalı Olarak Öngörülmesi: Bir Simülasyon Çalışması", Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Eylül.
Akbayır, Fatih (2018), "Mali Alan: Türkiye İçin Bir Uygulama", Doktora Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Haziran.
Uçar, Onur (2018), "Vergi Ceza Hukukunda Ölçülülük İlkesi: (Yüksek Yargı Organları Kararları
Bağlamında Bir Değerlendirme)", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mayıs.
Gümüş, Mustafa (2018), "Yerel Yönetimlerin Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Yerel
Yönetim Tahvilleri, Yerel Yönetim Bankacılığı ve İller Bankası Uygulaması", Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ocak.
Gökdemir, Bülent (2014), "Posta Sektöründe Evrensel Hizmet Uygulamaları: Türkiye İçin
Evrensel Hizmet Maliyeti Hesaplaması ve Finansman Yöntemi Önerisi", Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ekim.
Koç, Ali Fuat (2012), "İki Taraflı Piyasalar ve Türkiye'de Kredi Kartları Piyasasının Ekonomik
Analizi", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,
Aralık.
Orkunoğlu-Şahin, Işıl Fulya (2012), "Türkiye'de Haberleşme Sektörünün Gelişimi ve Panel Veri
İle Talep Analizi", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim
Dalı, Aralık.
Bıçak-Ergen, Zuhal (2005), "Yükseköğretim Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Finansman
Yöntemlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Temmuz.

Supervision of Master Thesis
Yazıcı, Dursun Ali (2018), "Büyükşehir Belediyelerinin Alternatif Gelir Potansiyelleri: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mayıs.
Gamarlı, Nigar (2015), "Rusya ve Orta Asya Ülkelerinin Ekonomik İşbirliği: Eğilimler ve
Beklentiler", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye
Anabilim Dalı, Mart.
Çapanoğlu, Mehmet Fatih (2013), "Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Teknokentlerin
İşleyişi ve Hacettepe Teknokent Uygulaması", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Kasım.
Kızıltan, Mustafa (2012), "Bir Özelleştirme Yöntemi Olarak İmtiyaz Hakkı Sağlayan
Sözleşmelerin Avrupa Birliği Su Piyasasında Kullanımı ve Türkiye Uygulamaları", Yüksek Lisans
Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.
Çelik, Şükrü Güray (2010), "Kamu Yatırımlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: Türkiye İçin
Öneriler", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim
Dalı, Haziran.
Dinçer, Mehmet Reşit (2010), "Türkiye'de Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının Etkinlik ve
Verimlilik Analizi (2000-2008 Dönemi)", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Nisan.
Nurcan, Cumhur Ahmet (2006), "Türk Mali Sistemi İçerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ve Hazine İlişkilerinin Rolü", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Meydan, Dilek (2006), "1990 Sonrası Maliye Politikalarının Etkileri Açısından Türkiye'de Özel
Sektör Sigortacılığının Analizi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.
Tahtakılıç, Elif Beray (2006), "Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı
Olarak Şirket Birleşmelerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ocak.
Çalışkan, Ömer (2005), "Sosyal Sigorta Prim Afları, Ödeme Kolaylıkları ve Bunların Sosyal
Sigortalar Kurumu Mali Yapısı Üzerindeki Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ağustos.
Djaparova, Nazgül (2005), "Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin
Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Maliye Anabilim Dalı, Nisan.
Erkam, Serkan (2001), "Özel Yatırım Kararlarında Siyasi Otoritenin Rolü", Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.
Ata, Ahmet Yılmaz (2001), "Vergi Teorisi Açısından Bir Vergileme İlkesi Olarak Adalet İlkesinin
İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye
Anabilim Dalı, Aralık.