Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
PROJECTS

Güllü, G. & A.B. Yereli & A. Ünal & M. Aydınalp-Köksal & F. Öztürk & S. Ara-Aksoy & M. Kızıltan & A. Kızıltan & S.Y.
Aslanoğlu & U. İm & E. Tekeli & N. Duran (2019), «Karayolu Taşıtlarının Kirleticilik Tespiti», Araştırma Projesi, (Proje
Uzmanı), Hacettepe Üniversitesi & T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, Türkiye.

Yereli, A.B. (2018), «Fight against informal economy and improvement of administrative capacity of the Turkish Revenue
Administration», Research Project, (Academic Advisor), PricewaterhouseCoopers LLP, EuropeAid/136047/IH/SER/TR,
03.05.2016 - 20.02.2018, Ankara, Turkey.

Yereli, A.B. (2017), «Roadmap to Cashless Azerbaijan», Research Project, (Academic Advisor), Central Bank of
Azerbaijan & MasterCard Europe SA, 13.02.2017-27.07.2017, Baku, Azerbaijan.

Yereli, A.B. & M.U. Tosun & A.N. Tosun & İ.N. Bayar & O. Canyaş & A.A. Başaran & S. Erkam (2014), «Türkiye'de
2014 Yılı İtibariyle Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Uyum Maliyetleri», Araştırma Projesi, T.C. Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara.

Geçim, S. & A.B. Yereli & G. Kosa (2011), «Sağlığa Destek Gençlere Meslek Hibe Projesi - Proje Sonuç Kitabı - Hedef
İllerdeki Sağlık Sektörü ve Sektör Ara Elemanlarının Durumu Çalıştay Raporu», (Proje Eğitim Direktörü: A.B. Yereli),
Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara.

Bağdadioğlu, N. & A. Başaran & S. Kalaycıoğlu & A. Başaran (2009), «Integrating Poverty in Utilities Governance»,
(National Coordinator: A.B. Yereli), U.N.D.P. Research Project, Ankara.

Devrim, F. & M. Sakal & M. Meriç & A.B. Yereli (1992), «Kurumlar Vergisinde Yer Alan İstisna ve Muafiyet Hükümlerinin
Üniversitesi Rektör­lüğü Araştırma Fon Say­manlığı (0906-90-02-03) No'lu Araştırma Projesi, İzmir.