Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

PROJECTS
Yereli, A.B. (2018), «Fight against informal economy and improvement of administrative capacity of the Turkish Revenue
Administration», Research Project, (Academic Advisor), PricewaterhouseCoopers LLP, EuropeAid/136047/IH/SER/TR,
03.05.2016 - 20.02.2018, Ankara, Turkey.
Yereli, A.B. (2017), «Roadmap to Cashless Azerbaijan», Research Project, (Academic Advisor), Central Bank of
Azerbaijan & MasterCard Europe SA, 13.02.2017-27.07.2017, Baku, Azerbaijan.
Yereli, A.B. & M.U. Tosun & A.N. Tosun & İ.N. Bayar & O. Canyaş & A.A. Başaran & S. Erkam (2014), «Türkiye'de
2014 Yılı İtibariyle Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Uyum Maliyetleri», Araştırma Projesi, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı, Ankara.
Geçim, S. & A.B. Yereli & G. Kosa (2011), «Sağlığa Destek Gençlere Meslek Hibe Projesi - Proje Sonuç Kitabı - Hedef
İllerdeki Sağlık Sektörü ve Sektör Ara Elemanlarının Durumu Çalıştay Raporu», (Proje Eğitim Direktörü: A.B. Yereli), Genç
İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara.
Bağdadioğlu, N. & A. Başaran & S. Kalaycıoğlu & A. Başaran (2009), «Integrating Poverty in Utilities Governance»,
(National Coordinator: A.B. Yereli), U.N.D.P. Research Project, Ankara.
Devrim, F. & M. Sakal & M. Meriç & A.B. Yereli (1992), «Kurumlar Vergisinde Yer Alan İstisna ve Muafiyet Hükümlerinin
Rektör­lüğü Araştırma Fon Say­manlığı (0906-90-02-03) No'lu Araştırma Projesi, İzmir.