Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

CONFERENCES & SEMINARS
Yereli, A.B. (2019), «Kayıt Dışı Ekonomi (Mali İsyan)», Panel: Akademik Bakış Açısıyla Kayıt Dışılık, Kayıt Dışı Ekonominin
Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik
Teknik Yardım Projesi Açılış Toplantısı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Hilton Hotel 7 Mart, Ankara.
Yereli, A.B. (2017), «Varlık Fonu Nedir, Ne Değildir?», Ocakbaşı Sohbetleri, Türk Ocakları Genel Merkezi, 18 Şubat, Ankara.
Yereli, A.B. (2016), «Türk Dünyasının Ekonomik Potansiyeli: Kaynaklar, Fırsatlar, Zorluklar», Dilde, Fikirde, İşte Birlik
Yolunda 25 Yıl Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü & Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye
Büyükelçiliği, 30 Kasım, Ankara.
Yereli, A.B. (2016), «Öğretim Üyelerinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Potansiyel Katkıları», Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Eğitim Semineri, 8 Kasım, Manisa.
Yereli, A.B. (2015), «Milli Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Güncel Durumu», Tanrıdağ Türkçüler Derneği, 9 Mayıs,
Ankara.
Yereli, A.B. (2014), «Türk Dünyası ile Ekonomik ve Kültürel İlişkiler», Doğu - Batı Fikir ve Kültür Topluluğu, TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi, 20 Şubat, Ankara.
Yereli, A.B. (2013), «Doğu Anadolu Bölgesinin Kalkınmasına Yönelik Politikalar: Bingöl Örneği», Bingöl Üniversitesi
Rektörlüğü, 4 Nisan, Bingöl.
Yereli, A.B. (2013), «Türkiye ve Türk Dünyasındaki Ekonomik Gelişmelerin Değerlendirilmesi», Gençlik Kolları Konferansları,
Türk Ocakları Ankara Şubesi, 30 Mart, Ankara.
Yereli, A.B. (2010), «Avrupa Birliği Müktesebatı Çerçevesinde Kamu İhale Sistemi», 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol
Kanunu ve 4734-4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi & MİTAGED - Mahalli İdareler Teknoloji
Araştırma ve Geliştirme Derneği, Antedon Hotel Beldibi, 28 Ocak - 01 Şubat, Beldibi, Antalya.
Yereli, A.B. (2009), «Yerel Yönetim Projelerinin Finansmanında Hibe Desteklerinden Yararlanabilmenin Esasları», Yerel
Yönetimler için Yurtiçi ve Yurtdışı Ek Mali Olanaklar Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi & MİTAGED - Mahalli İdareler Teknoloji
Araştırma ve Geliştirme Derneği, Rixos Premium Belek, 13-16 Kasım, Belek, Antalya.
Yereli, A.B. (2004), «Sosyoekonomik Yapı ve Gelir Dağılımının Belirlenmesinde Metodoloji», 2004-2005 Akademik Yılı
Konferans Programı, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 22 Kasım, Ankara.
Yereli, A.B. (2000), «Yatırımlara Uygulanan Devlet Yardımları Nelerdir ve Bu Yardımlardan Nasıl Faydalanılmaktadır?», VI.
Dönem Eğitim Seminerleri, Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi, 2 Aralık, Konya.
Yereli, A.B. (1999), «Yatırım Teşviklerini Yöneticiler Nasıl Kullanmalı?», V. Dönem Yönetim ve Organizasyon Seminerleri,
Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi, 11 Mart, Konya.