Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Home

Curriculum

PublicationsCURRICULUM

 

Date and Place of Birth

March 2, 1967, İzmir / TÜRKİYE

 

Educational Background

Professor, T.C. Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, Budgeting and Fiscal Planning, March 4, 2009.

Assc.Prof., "Anayasal Devlet - Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye Cumhuriyeti İçin Bir Ekonomik Anayasa Önerisi (Constitutional State - Economic Freedom and An Economic Constitution for the Republic of Turkey", T.C. Üniversitelerarası Kurul, Public Finance, Fiscal Law, May 20, 2002.

Dissertation (PhD), "Tasarrufların Yönlendirilmesinde Vergi Uygulamalarının Rolü ve Etkinliği (The Role and Effectiveness of Tax Practices those Directing Savings towards Investments)", T.C. Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Department of Public Finance, 1992-1996.

Master Degree, "Türkiye'de Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Ücretli Kesimin Vergi Yükü (Taxation of Wages and Tax Burden of Wage-Earners in Turkey)", T.C. Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Department of Public Finance, 1990-1992.

Undergraduate Degree, T.C. Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, 1983-1987.

Secondary and High School, İzmir Özel Türk Lisesi, 1977-1983.

Primary School, İzmir Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu, 1972-1977.

 

Foreign Language

English (Fluent)

 

Professional Experience

Academics, T.C. Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, 1999-to present.

Academics, T.C. Hacettepe University, Ankara Vocational School, 1998-1999.

Academics, T.C. Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, 1997-1998.

Research Assistant, T.C. Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, 1989-1997.

 

Kurumiçi İdari Görevler

Merkez Müdürü, Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, 24.04.2003-02.05.2012; 17.01.2014-devam ediyor.

Dekan, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13.01.2011-13.01.2014.

Senatör, Hacettepe Üniversitesi Senatosu, 13.01.2011-13.01.2014.

Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu, 13.01.2011-13.01.2014.

Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 30.06.2009-28.02.2011.

Anabilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı, 09.02.2004-08.02.2007; 26.05.2009-24.05.2018.

Bölüm Başkan Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 21.11.2003-06.12.2005.

Müdür Vekili, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 01.07.1999-16.09.1999.

Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, 08.03.1999-31.10.1999.

Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, 03.11.1998-31.10.1999.

Müdür Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulu, 03.11.1998-08.03.1999.

Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Meslek Yüksekokulu, 26.09.1998-30.11.1999.

Kurucu Bölüm Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, 26.09.1998-30.11.1999.

 

Kurumdışı Görevler

Yönetim Kurulu Başkanı, Sosyoekonomi Derneği, 21.11.2014-10.05.2022.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hacettepe Teknokent A.Ş. - Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi, 26.01.2016-10.03.2020.

Başdanışman, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (eski ismi: Türk Dünyası Parlamenterler Derneği), 19.02.2014-devam ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı, (Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı hisselerini temsilen yönetim kurulu üyesi), HATEK Hacettepe Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 05.07.2004-05.06.2013.

Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman), Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı, 06.05.2002-06.06.2012.

Başkanlık Danışmanı, Yağlı Tohum Üreticileri Merkez Birliği, 01.04.2008-31.03.2009.

Danışma Kurulu Üyesi, T.C. Turizm Bakanlığı, 2001-2002.

şavir, İzmir Ticaret Odası, 1.2.1994-30.9.1995.

Genel Sekreter, Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfı, 1.8.1993-31.1.1994.

Vergi Araştırma Komisyonu Üyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1.1.1991-31.12.1993.

 

Yurtdışı Görevlendirmeler

2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesine Göre Yurtdışı Görevlendirme, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 30.01.2007-01.03.2008.

 

Yurtdışı İdari Görevler

Senatör, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu, 18.09.2007-14.02.2008.

Eğitim Komisyonu Üyesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, 18.09.2007-14.02.2008.

Enstitü Müdürü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18.09.2007-14.02.2008.

Bölüm Başkanı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 19.02.2007-03.12.2007.

 

Ders Verdiği Kurumlar

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 2022 Yaz.

Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, 2018 Güz.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2017 Güz.

Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010 Güz-2012 Bahar.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Güz.

Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı, 2005-2010.

Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, 2005-2007.

T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara Mesleki Eğitim Kurs Müdürlüğü, 2004-2006.

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002-2004.

Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997-1998.

 

Kurul Üyelikleri

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), Genel Merkez Yönetim Kurulu, 26.07.2021-devam ediyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), Kurucular Kurulu, 09.03.2020-26.12.2020.

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycanın Vergi Jurnalı Yayın Kurulu, 01.04.2012-devam ediyor.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, İqtisad Elmləri: Nəzəriyyə və Praktika (Rüblük nəzəri və elmi-praktiki jurnal) Dergisi Yayın Kurulu, 31.03.2012-devam ediyor.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yüksek Danışma Kurulu, 10.03.2012-10.06.2022.

Hacettepe Üniversitesi, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), (Dekanları Temsilen), 11.01.2012-13.01.2014.

Türk Ocakları Genel Merkezi, Hars Heyeti, 10.12.2011-12.02.2018.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, 09.12.1999-31.12.2003.

 

Editörlük

Sosyoekonomi Dergisi (ESCI), ISSN 1305-5577, Sosyoekonomi Derneği, 1.1.2005-devam ediyor.

 

Bilimsel Ödüller

Birincilik Ödülü: Yereli, A.B. & A.F. Koç (2010), «Kredi Kartları Piyasasında Takas Komisyonunun Kamu Düzenlemesine Tabi Tutulması», REPS III. Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu, Tebliğ Yarışması, Pamukkale Üniversitesi & Rekabet Kurumu, 8-9 Ekim 2010, Denizli, 153-210.

Mansiyon: Yereli, A.B. & E. Tüfekçi (1987), «Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye'de Verimlilik-Kalkınma Sorunları ve Çözüm Önerileri» Konulu İnceleme Yarışması, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, İnceleme Yarışması Özel Sayısı, 1987/1, 16(1), 138-164.

 

Supervision of PhD Dissertation

Atsan, Emre (2023), “Türkiye’de Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Gelirin Yeniden Dağılımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Temmuz.

Arıöz, Ali (2023), “Rekabetten Yaratıcı Yıkıma Pazar Yoğunlaşması ve İnovasyon Arasındaki İlişkinin G20 Ülkelerinde Test Edilmesi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mayıs.

Arslantürk, Yalçın (2021), “Türkiye’de Tarımsal KİT’lerin Analizi ve Yeni Politika Önerileri”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.

Ünal, Mesut (2021), “Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Denetim Anlayışı: Sayıştay İçin Kurumsal ve İşlevsel Bir Model Önerisi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.

Berçintürk, Tuğba (2020), “OECD Ülkelerinde Mali Yerelleşmenin Belirleyenleri”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.

Yaman, İlker (2020), “Kamu Yatırımlarının Belirleyicileri Üzerine Amprik Bir Analiz”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.

Tokaç, Hakan (2020), “Dünya Bankası Kredilerinin Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Şubat.

Kızıltan, Mustafa (2018), “Yeni Ekonomik Coğrafya Modelleri Yaklaşımı İle Türkiye’de Yerel Vergi Gayretinin Analizi (2007-2014)”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.

Kara, Tuncay (2018), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Harcamalarının Farklı İşsizlik Senaryolarına Dayalı Olarak Öngörülmesi: Bir Simülasyon Çalışması”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Eylül.

Akbayır, Fatih (2018), “Mali Alan: Türkiye İçin Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Haziran.

Uçar, Onur (2018), “Vergi Ceza Hukukunda Ölçülülük İlkesi: (Yüksek Yargı Organları Kararları Bağlamında Bir Değerlendirme)”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mayıs.

Gümüş, Mustafa (2018), “Yerel Yönetimlerin Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Yerel Yönetim Tahvilleri, Yerel Yönetim Bankacılığı ve İller Bankası Uygulaması”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ocak.

Gökdemir, Bülent (2014), “Posta Sektöründe Evrensel Hizmet Uygulamaları: Türkiye İçin Evrensel Hizmet Maliyeti Hesaplaması ve Finansman Yöntemi Önerisi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ekim.

Koç, Ali Fuat (2012), “İki Taraflı Piyasalar ve Türkiye’de Kredi Kartları Piyasasının Ekonomik Analizi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.

Orkunoğlu-Şahin, Işıl Fulya (2012), “Türkiye’de Haberleşme Sektörünün Gelişimi ve Panel Veri İle Talep Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.

Bıçak-Ergen, Zuhal (2005), “Yükseköğretim Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Finansman Yöntemlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Temmuz.

 

Supervision of Master Thesis

Alişir, Şerdil (2023), “Kamu Görevlilerinin Mali Sorumluluğu ve Kamu Zararının Değerlendirilmesi: Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Öneriler”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Temmuz.

Doğan, Fahriye Yaprak (2019), “Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Genç İşsizliği Üzerine Etkisi: Türkiye ve İngiltere Açısından Bir Değerlendirme”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Temmuz.

Öztürk, Göze (2019), “Türkiye’de e-Devlet Sürecinde Elektronik Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Şubat.

Yazıcı, Dursun Ali (2018), “Büyükşehir Belediyelerinin Alternatif Gelir Potansiyelleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mayıs.

Gamarlı, Nigar (2015), “Rusya ve Orta Asya Ülkelerinin Ekonomik İşbirliği: Eğilimler ve Beklentiler”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mart.

Çapanoğlu, Mehmet Fatih (2013), “Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Teknokentlerin İşleyişi ve Hacettepe Teknokent Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Kasım.

Kızıltan, Mustafa (2012), “Bir Özelleştirme Yöntemi Olarak İmtiyaz Hakkı Sağlayan Sözleşmelerin Avrupa Birliği Su Piyasasında Kullanımı ve Türkiye Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.

Çelik, Şükrü Güray (2010), “Kamu Yatırımlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Öneriler”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Haziran.

Dinçer, Mehmet Reşit (2010), “Türkiye’de Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi (2000-2008 Dönemi)”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Nisan.

Nurcan, Cumhur Ahmet (2006), “Türk Mali Sistemi İçerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine İlişkilerinin Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.

Meydan, Dilek (2006), “1990 Sonrası Maliye Politikalarının Etkileri Açısından Türkiye’de Özel Sektör Sigortacılığının Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Eylül.

Tahtakılıç, Elif Beray (2006), “Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Olarak Şirket Birleşmelerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ocak.

Çalışkan, Ömer (2005), “Sosyal Sigorta Prim Afları, Ödeme Kolaylıkları ve Bunların Sosyal Sigortalar Kurumu Mali Yapısı Üzerindeki Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ağustos.

Djaparova, Nazgül (2005), “Kırgızistan Cumhuriyeti’nde Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Nisan.

Erkam, Serkan (2001), “Özel Yatırım Kararlarında Siyasi Otoritenin Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.

Ata, Ahmet Yılmaz (2001), “Vergi Teorisi Açısından Bir Vergileme İlkesi Olarak Adalet İlkesinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aralık.