Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Home

Curriculum

PublicationsArticles

Papers

Books

Projects

Seminars

Others

PROJECTS

 

 

Güllü, G. & A.B. Yereli & A. Ünal & M. Aydınalp-Köksal & F. Öztürk & S. Ara-Aksoy & M. Kızıltan & A. Kızıltan & S.Y. Aslanoğlu & U. İm & E. Tekeli & N. Duran (2019), «Karayolu Taşıtlarının Kirleticilik Tespiti», Araştırma Projesi, (Proje Uzmanı), Hacettepe Üniversitesi & T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, Türkiye.

 

Yereli, A.B. (2018), «Fight against informal economy and improvement of administrative capacity of the Turkish Revenue Administration», Research Project, (Academic Advisor), PricewaterhouseCoopers LLP, EuropeAid/136047/IH/SER/TR, 03.05.2016 - 20.02.2018, Ankara, Turkey.

 

Yereli, A.B. (2017), «Roadmap to Cashless Azerbaijan», Research Project, (Academic Advisor), Central Bank of Azerbaijan & MasterCard Europe SA, 13.02.2017-27.07.2017, Baku, Azerbaijan.

 

Yereli, A.B. & M.U. Tosun & A.N. Tosun & İ.N. Bayar & O. Canyaş & A.A. Başaran & S. Erkam (2014), «Türkiye’de 2014 Yılı İtibariyle Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Uyum Maliyetleri», Araştırma Projesi, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara.

 

Geçim, S. & A.B. Yereli & G. Kosa (2011), «Sağlığa Destek Gençlere Meslek Hibe Projesi - Proje Sonuç Kitabı - Hedef İllerdeki Sağlık Sektörü ve Sektör Ara Elemanlarının Durumu Çalıştay Raporu», (Proje Eğitim Direktörü: A.B. Yereli), Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara.

 

Bağdadioğlu, N. & A. Başaran & S. Kalaycıoğlu & A. Başaran (2009), «Integrating Poverty in Utilities Governance», (National Coordinator: A.B. Yereli), U.N.D.P. Research Project, Ankara.

 

Devrim, F. & M. Sakal & M. Meriç & A.B. Yereli (1992), «Kurumlar Vergisinde Yer Alan İstisna ve Muafiyet Hükümlerinin Sermaye Hareketlerini ve Şirketleşmeyi Teşvik Edici Yönü (İzmir İli için uygulamalı bir çalışma)», Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı (0906-90-02-03) Nolu Araştırma Projesi, İzmir.