Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Home

Curriculum

PublicationsArticles

Papers

Books

Projects

Seminars

Others

OTHERS

 

 

Yereli, A.B. (2022), «Azərbaycan qeyri-rəsmi iqtisadiyyatla mübarizədə çox uğurlu təcrübələr əldə edib (Müsahibə)», Vergilər, Sosial-İqtisadi Onlayn Qəzet, 24 Noyabr 2022.

 

Yereli, A.B. (2022), «Bu Aşamada Yapılması Gereken Tek Şey En Erken Seçime Gitmek», ESİAD Yaşam, 29(2), 22-23.

 

Yereli, A.B. (2022), «Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı ilə bərabər Zəngəzur dəhlizi bölgənin əhəmiyyətini daha da artıracaq (Müsahibə)», Vergilər, Sosial-İqtisadi Onlayn Qəzet, 22 Oktyabr 2022.

 

Yereli, A.B. (2017), «Maliye Söyleşileri - Bize Göre Maliye, Bize Göre Türkiye», Söyleşi, Söyleşen: F. Deyneli, Sentez Yayınları, Şubat, Ankara.

 

Fazlıoğlu, B. & B. Dalgıç & A.B. Yereli (2016), «The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing Firms», MPRA Paper 75773, University Library of Munich, Germany.

 

Yereli, A.B. & I.Ş. Selçuk & A.M. Köktaş (2015), «Kırgızistan’ın Enerji Tüketim Projeksiyonu», içinde: Prof.Dr. Cusup Pirimbayev’in 60. Yaşına Armağan, ISBN 978-9967-27-650-5, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Bişkek, 330-343.

 

Yereli, A.B. & E. Atsan & M. Kızıltan (2015), «Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan’daki Durum», içinde: Prof.Dr. Cusup Pirimbayevin 60. Yaşına Armağan, ISBN 978-9967-27-650-5, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Bişkek, 278-310.

 

Yereli, A.B. & E. Atsan & M. Kızıltan (2015), «Türkiye ve Kırgızistan Yerel Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması», içinde: Prof.Dr. Cusup Pirimbayevin 60. Yaşına Armağan, ISBN 978-9967-27-650-5, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Bişkek, 155-175.

 

Yereli, A.B. (2014), «Siyasî Kriz Ekonomik Krizi Derinleştirir», 2023, Atılım Yayıncılık, 15 Şubat, (154), 22-27.

 

Yereli, A.B. (2013), «Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016) ve 2014 Mali Yılı Bütçesi Hedefleri Üzerine Genel Tespitler», İşveren, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Kasım-Aralık, 51(6), 38-41.

 

Yereli, A.B. (2013), «Milliyetçilik Soruşturması», Türk Yurdu, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ocak, 102(305), 81-82.

 

Yereli, A.B. (2011), «… Meni en çox tesirlendiren Azerbaycana her gelişimde transformasiya ve modernleşmeni birbaşa müşahide ede bilmeyimdir.», Azerbaycanın Vergi Xeberleri, Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyi, (12), 29-34.

 

Yereli, A.B. (2011), «Yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası için Bir Ekonomik Anayasa Önerisi», Anayasa Değişikliği Hakkında T.B.M.M. Başkanlığı’na Sunulan Kişisel Görüş ve Öneriler, Aralık.

 

Yereli, A.B. (2010), «Avrupa Birliği’nde Nüfus ve İstihdam Hareketleri Üzerinde Genel Bir Değerlendirme (İstihdam Politikalarının Performansı ve Nüfus-İstihdam Matrisi)», içinde: Prof.Dr. Aytaç Ekere Armağan-Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar, editörler: N.T. Saruç & T. Gürdal & N. Altun, T.C. Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Sakarya, 41-61.

 

Yereli, A.B. (2010), «Azerbaycan’ın Ekonomik Güvenliği», Diyalog, TÜSİAB - Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti, 29, Şubat, Bakı-Azerbaycan, 17-19.

 

Yereli, A.B. (2008), «Turizm-Lokomotiv Ekonomiki Kırgızstana (Turizm-Kırgızistan Ekonomisinin Lokomotif Sektörü)», Asiascope, No: 3, March, 64-69.

 

Yereli, A.B. (2006), Muhasebe Meslek Mensupları Anketi: Mesleki Profil, Sorunlar, Çözüm Önerileri, <http://www.alomaliye.com/agustos_06/meslek_mensuplari_anketi.pdf>, 1 Ağustos.

 

Yereli, A.B. (2004), «Yüksek Vergiler Tüketicinin Alım Gücünü Düşürüyor», Bizim Market Dergisi, Mart, 18-20.

 

Yereli, A.B. (2001), «Rant Kollama Teorisine Yönelik Bir Eleştiri» [Warren J. Samuels & Nicholas Mercuro’dan Çeviri], Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, 1(4), Kasım-Aralık, 124-136.

 

Yereli, A.B. (1998), «Karbon Vergileri» [Michael Hoel’den Çeviri], Maliye Yazıları, (58), Ocak-Mart, 34-41.

 

Yereli, A.B. (1997), «Tasarruf-Yatırım Sürecinin Aktörleri», içinde: Prof.Dr. Nezihe Sönmezin Anısına Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 577-590.

 

Yereli, A.B. (1994), «1995 Yılında İzlenecek Kamu Gelirleri Politikası Nasıl Olmalıdır?», Ekonomik Vizyon, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Kasım-Aralık, 66(12), 33-34.

 

Yereli, A.B. (1994), «Yolsuzluğun Tarihi» [Carl J. Friedrich’den Çeviri], içinde: Politik Yozlaşma ve Rant Kollama, editörler: A. Eker & C.C. Aktan, TAKAV Matbaacılık, Yayıncılık, Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, 7-14.

 

Yereli, A.B. (1993), «Paranın Özelleştirilmesi Üzerine» [Kurt R. Leube’den Çeviri], içinde: Kamu Ekonomisinin Genişlemesi ve Özelleştirme, editörler: A. Eker & C.C. Aktan, TAKAV Matbaacılık, Yayıncılık, Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir, 398-407.

 

Yereli, A.B. (1991), «Devletin Vergileme Gücü Üzerindeki Anayasal Kısıtlamalar» [James M. Buchanan’dan Çeviri], içinde: Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, editörler: A. Eker & C.C. Aktan, Aklıselim Ofset Tesisleri, İzmir, 391-413.