Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Home

Curriculum

PublicationsArticles

Papers

Books

Projects

Seminars

Others

BOOKS & CHAPTERS

 

 

Yoruldu, M. & Ö. Saraç & A.B. Yereli (2023), «Sosyal Güvenliğin Finansmanı ve Sürdürülebilirliği», içinde: Sosyal Güvenlik Finansmanı Seçilmiş Ülke Uygulamaları, Editörler: M. Yoruldu & Ö. Saraç, Efeakademi Yayınları, İstanbul, Eylül, 3-31.

 

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2022), «Mali Alan Ölçümü: Türkiye İçin Bir Uygulama», içinde: 21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları, Editör: M. Özcan, Gazi Kitabevi, Ankara, 1-23.

 

Yereli, A.B. & İ. Yaman (2022), «Devlet Kapitalizminin Yükselişi: Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu Uygulaması», içinde: Devlet Kapitalizmi Tarihsel Süreç, Kuramsal Tartışmalar ve Uygulamalar, Derleyenler: G. Baş-Dinar & S. Durusoy, Siyasal Kitabevi, Ankara, 217-254.

 

Yereli, A.B. (2021), «İktisat Tarihi İçinde Maliye Tarihinin Başlangıcı: Devletin Ortaya Çıkışı», içinde: Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi, Editör: H. Ay, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 1-18.

 

Orkunoğlu-Şahin, I.F. & A.B. Yereli (2021), «Kripto Para ve Blokzincir Teknolojilerinin Yerel Hizmetlerde Kullanımı», içinde: Gelecekte Ekonomi, Editörler: S. Alçın & B. Erdil-Şahin & D.D. Dereli & M. Hamzaoğlu & İ. Ertek, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 332-362.

 

Yaman, İ. & A.B. Yereli (2020), «Ulusal Hesaplarda Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Kamu Yatırımları Örneği», içinde: Türkiyenin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları, Editörler: D. Bülbül & S.E. Gümüş-Özuyar, Umuttepe Yayın No: 337, İşletme-Ekonomi Dizisi: 117, Ağustos, Kocaeli, 89-108.

 

Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2019), «6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Conference Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, ibis Warszawa Stare Miasto (Old Town) Hotel, October 24-25, Warsaw-Poland.

 

Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2018), «5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Conference Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel NH Milano Machiavelli, October 25, Milan-Italy.

 

Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2017), «4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel Imperial - A Luxury Collection Hotel, October 27-28, Vienna-Austria.

 

Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2017), «3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Hacettepe University Faculty of Economics and Administrative Sciences & Sosyoekonomi Journal, JW Marriott Hotel Ankara, April 28-29, Turkey.

 

Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2016), «2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel NH Amsterdam Barbizon Palace, October 28-29, The Netherlands.

 

Yereli, A.B. & A.M. Koktas (Eds.) (2015), «1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society», Proceedings Book, Hacettepe University Centre for Market Economics and Entrepreneurship & Sosyoekonomi Journal, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, October 29-30, Munich, Germany.

 

Yereli, A.B. & M. Ünal (2014), «Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları», içinde: Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiyeye İlişkin Değerlendirmeler, Editörler: M. Sakal & A. Kesik & T. Akdemir, Nobel Akademik Yayıncılık, Nisan, Ankara, 451-464.

 

Yereli, A.B. & M. Ünal ( 2014), «Yerel Yönetimlerde Bütçe Hakkına Dayalı Hesap Verilebilirlik Sürecinde Denetim Mekanizmaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri», içinde: Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiyeye İlişkin Değerlendirmeler, Editörler: M. Sakal & A. Kesik & T. Akdemir, Nobel Akademik Yayıncılık, Nisan, Ankara, 355-376.

 

Yereli, A.B. & M. Kızıltan (2014), «Merkezi İdare ile Yerel İdareler Arasında Görev Paylaşımı», içinde: Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiyeye İlişkin Değerlendirmeler, Editörler: M. Sakal & A. Kesik & T. Akdemir, Nobel Akademik Yayıncılık, Nisan, Ankara, 145-166.

 

Bayramov, A. & A.B. Yereli & E. Bağırzade (Eds.) (2014), «II Avrasiya Sosial Elmler Forumu “Avrasiyada Yeni İnteqrasiya Teşebbüsleri: Mövcud Veziyyet ve Gözlentiler”», Meruzeler, Azerbaycan Dövlet İqtisad Üniversiteti & Hacettepe Üniversiteti & Ahmet Yesevi Üniversiteti & MANAS Üniversiteti, 20-21 Dekabr 2013, Bakı, Azerbaycan.

 

Yereli, A.B. (2012), “Türkiye’de Merkezî Yönetim Bütçeleme Süreci”, içinde: Devlet Bütçesi (Ünite 7), Ed. T. Moğol, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2582, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1551, Eskişehir, Haziran, 118-145.

 

Bagdadioglu, N. & M.R. Dincer & A.B. Yereli (2012), «Efficiency and Productivity of the Brokerage Houses in Turkey», in: Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets, Eds. T. Çetin & F. Oğuz, NOVA Science Publishers, Inc. New York, 201-224.

 

Yereli, A.B. & O. Karadeniz (2004), Kayıt Dışı İstihdam, Odak Yayın Evi, Kasım, Ankara.

 

Yereli, A.B. (2003), Ekonomik Özgürlükler ve Türkiyede Devlet-Birey İlişkisi, Gazi Kitabevi, Ekim, Ankara.

 

Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (2000), Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, İlkem Ofset, İzmir.

 

Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1999), Türk Vergi Yargısı, Anadolu Matbaacılık, Şubat, İzmir.

 

Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1998), Vergi Usul Hukuku, 4369 Sayılı Kanun’a Göre Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Bası, Çağdaş Ofset ve Fotokopi, İzmir.

 

Tosuner, M. & A.B. Yereli (1997), Türk Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku - Vergi Yargı Hukuku), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, Anadolu Matbaacılık, İzmir.

 

Yereli, A.B. (1996), «Sosyo-Ekonomik Sorunlar», içinde: İzmir Kentinde Gündem 21e Doğru - Towards Agenda 21 in Izmir, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II Kent Zirvesi (İstanbul 3-14 Haziran 1996) İçin İzmir Büyükşehir Belediyesince Akademisyenlere Hazırlatılan Rapor, İzmir, 29-33.

 

Tosun, T. & G. Tosun & A.B. Yereli & Ö. Kayhan (1995), İzmir Ticaret Odası Üyelerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve Eğilimleri, İzmir Ticaret Odası, Yayın No: 18, İzmir.

 

Yereli, A.B. (1995), İzmirin BİTleri - İzmirdeki BİTlerin Özelleştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Yöntemler, İzmir Ticaret Odası, Yayın No: 9, İzmir.

 

Egeli, H.A. & M. Eken & A.B. Yereli (1995), İzmirin KİTleri - İzmirdeki KİTlerin Özelleştirilmesine Yönelik Statejiler ve Yöntemler, İzmir Ticaret Odası, İzmir.

 

Egeli, H.A. & A.B. Yereli (1994), Bir Kamu Finansman Tekniği Olarak Özelleştirme, İzmir Ticaret Odası, Kasım, İzmir.

 

Arasıl, Ö. & F. Saygılı & Ş. Sayılgan & A.B. Yereli (1994), 5 Nisandan 5 Temmuza (1994 Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin İlk Üç Aylık Değerlendirilmesi ve İstikrarın Sağlanmasına Yönelik Öneriler), İzmir Ticaret Odası, Ağustos, İzmir.

 

Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1993), Türkiyede Yatırımların ve İhracatın Teşviki (Sorunlar-Öneriler), İzmir Ticaret Odası, Ekim, İzmir.

 

Tosuner, M. & Z. Arıkan & A.B. Yereli (1992), Türk Vergi Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, EGİAD Ege Genç İş Adamları Derneği Ekonomik Raporlar No: 7, İzmir.