Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Home

Curriculum

PublicationsArticles

Papers

Books

Projects

Seminars

Others

ARTICLES

 

 

Kiziltan, A. & M. Kiziltan & S. Ara-Aksoy & M. Aydınalp-Köksal & Ş.E. Tekeli & & N. Duran & S.Y. Aslanoğlu & F. Öztürk & N. Özyürek & P. Doğan & A.G. Yılmaz & C.E. Köksal & İ. Çetintürk-Gürtepe & A.B. Yereli & M.E. Birpınar & G. Güllü (2023), «Cost-benefit analysis of road-transport policy options to combat air pollution in Turkey», Environment, Development and Sustainability, 25(10), 10765-10798, DOI: 10.1007/s10668-022-02504-2.

 

Arslantürk, Y. & A.B. Yereli (2023), «Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Mali Yapısının Analizi ve Politika Önerileri», Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 30(2), 377-396, DOI: 10.18657/yonveek.1192559

 

Akbulut, H. & A.B. Yereli (2023), «A New Look At The Pollution Halo Hypothesis: The Role of Environmental Policy Stringency», Estudios de Economía, 50(1), 31-54.

 

Kızıltan, M. & A.B. Yereli (2023), «Belediyelerin Çevre Koruma Harcamaları Üzerinde Sanayileşmenin Etkilerinin Mekânsal Analizi: Türkiye Örneği», Sosyoekonomi, 31(55), 397-416, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2023.01.20

 

Kızıltan, M. & A.B. Yereli (2023), «Evaluating local fiscal capacity and fiscal effort of Turkish local governments: Evidence from spatial panel data analysis», Economic Change and Restructuring, 56(1), 441-472, DOI: 10.1007/s10644-022-09424-1

 

Berçintürk, T. & A.B. Yereli (2022), «OECD Ülkelerinde Mali Yerelleşmenin Belirleyenleri», Sosyoekonomi, 30(53), 291-328, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2022.03.16

 

Yereli, A.B. & M. Ünal (2022), «Stratejik Yönetim Süreçlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Türkiye İçin Bir Değerlendirme», Ombudsman Akademik, 8(16), 13-37.

 

Arslantürk, Y. & A.B. Yereli (2022), «Çaykur’un Türkiye Varlık Fonu’na Devrinin ve Finansman Sorununun Analizi», Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), 213-229.

 

Kara, K.Ö. & A.B. Yereli (2022), «İklim Değişikliğinin Yönetimi ve Tarım Sektörü», Afet ve Risk Dergisi, 5(1), 361-379, DOI: 10.35341/afet.1100932.

 

Aydınalp-Köksal, M. & Ş.E. Tekeli & S. Ara-Aksoy & A. Kiziltan & M. Kiziltan & N. Duran & S.Y. Aslanoğlu & F. Öztürk & N. Özyürek & P. Doğan & A.G. Yılmaz & C.E. Köksal & İ. Çetintürk-Gürtepe & A.B. Yereli & M.E. Birpınar & G. Güllü (2021), «Long Term Characterization of the Vehicle Stock in Turkey», Tranportation Research Part D: Transport and Environment, 99, October, 102988, 1-18, DOI: 10.1016/j.trd.2021.102988.

 

Ara-Aksoy, S. & A. Kiziltan & M. Kiziltan & M. Aydınalp-Köksal & F. Öztürk & Ş.E. Tekeli & S.Y. Aslanoğlu & U. Im & N. Duran & A. Ünal & M. Baykara & N. Özyürek & P. Doğan & A.G. Yılmaz & & C.E. Köksal & İ. Çetintürk-Gürtepe & A.B. Yereli & M.E. Birpınar & G. Güllü (2021), «Mortality and Morbidity Costs of Road Traffic-based Air Pollution in Turkey», Journal of Transport & Health, 22, September, 101142, 1-14, DOI: 10.1016/j.jth.2021.101142.

 

Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & A.G. Gölçek (2021), «Millî Mücadele Döneminde Çıkarılan Vergi Kanunlarının Vergi Adaleti ve Vergi Zihniyeti Açısından Değerlendirilmesi», CTAD Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 33, (Bahar 2021), 67-94).

 

Yereli, A.B. & I.F. Orkunoğlu-Şahin (2020), «Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi», Vergi Sorunları, Mart, (378), 9-16.

 

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2020), «Türkiye’de Birincil Dengeyi Etkileyen Faktörler», Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 565-582.

 

Toguzbayeva, A. & A.B. Yereli & G. Movkebaeva (2019), «Pairing the EU and the SREB: Problems and Prospects for Development», Journal of Philosophy, Culture and Political Science, 70(4), 96-104.

 

Kızıltan, A. & M. Kızıltan & A.B. Yereli (2019), «Ekonomik ve Sosyal Altyapı Yatırımları ile Bölgesel Gelir İlişkisi: Türkiye Örneği», Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 737-756.

 

Uçar, O. & A.B. Yereli (2019), «Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak “Ölçülülük” İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Kabahatlerine İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi», Vergi Sorunları, Aralık, (375), 9-25.

 

Yereli, A.B. & F. Karasac & F. Akbayır (2019), «Middle-Income Trap: A Literature Review», Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 950-964.

 

Yereli, A.B. & I.F. Orkunoğlu-Şahin (2019), «Yapay Zekanın Ekonomi, Toplumsal Refah ve Vergilendirme Üzerindeki Etkisi», Vergi Dünyası, Kasım, 39(459), 6-19.

 

Uçar, O. & A.B. Yereli (2019), «Türk Hukuk Sisteminde Ölçülülük İlkesini Konu Edinen Başat Kurallar (Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme)», Sosyoekonomi, 27(42), 203-226, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.11.

 

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2019), «Bir İktisadi Denge Meselesi Tüketimde Yerli Malı Tercihi», Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 409-417.

 

Yaman, İ. & A.B. Yereli (2019), «Ulusal Varlık Fonlarının Politik Boyutu», Sosyoekonomi, 27(41), 263-282, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.14.

 

Uçar, O. & A.B. Yereli (2019), «Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak ‘Ölçülülük’ İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Suçlarına İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi», Maliye Dergisi, Ocak-Haziran, (176), 575-598.

 

Yereli, A.B. & K. Makasheva & Z. Shalkeyeva (2019), «Potentials of the Organization of The Islamic Cooperation (OIC) to Conflict Resolution», edu.e-history.kz, 2(18), 345-353.

 

Fazlıoğlu, B. & B. Dalgıç & A.B. Yereli (2019), «The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing Firms», Industry & Innovation, 26(4), 439-460, DOI: 10.1080/13662716.2018.1440196.

 

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2019), «Mali Alan Ölçümünde Kullanılan Ostry vd. Yaklaşımı’nın Kuramsal Temeli», Sosyoekonomi, 27(39), 245-256, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.01.14.

 

Kızıltan, M. & A. Golovko & A.B. Yereli (2019), «Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi», Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1), 61-79.

 

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2018), «Mali Alan ve Ölçüm Yöntemleri», Sosyoekonomi, 26(38), 253-270, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.04.14.

 

Orkunoğlu-Şahin, I.F. & A.B. Yereli (2018), «Mükelleflerin Vergiye Direnme Yöntemleri ve Türkiye’de Günah Vergilerindeki Artışların Değerlendirilmesi», Sosyoekonomi, 26(35), 169-193, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.316886.

 

Tosun, C. & O. Uçar & N. Bağdadioğlu & A.B. Yereli (2017), «Türkiye, AB ve OECD Ülkelerindeki Akaryakıt Vergilerine Dair Mukayeseli Bir Değerlendirme», Vergi Sorunları, Aralık, (351), 63-77.

 

Yereli, A.B. & İ. Yaman (2017), «Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi?», Sosyoekonomi, 25(34), 69-86, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.336430.

 

Akbulut, H. & A.B. Yereli (2017), «FDI and Indirect Taxes - Sector Approach: The Case of Turkey», International Journal of Economics and Financial Issues, 7(5), 112-118.

 

Yereli, A.B. (2017), «Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Durum», İnsan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Eylül-Ekim, (163), 50-55.

 

Uçar, O. & A.B. Yereli (2017), «Economic Regulation by Judiciary during the Ottoman Era: Samples from Istanbul Courts between 17th and 18th Centuries», Int. J. of Economic Policy in Emerging Economies, 10(1), 109-115, DOI: 10.1504/IJEPEE.2017.083898.

 

Çobanoğulları G. & A.B. Yereli (2017), «Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme», Sosyoekonomi, 25(31), 109-125, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.288626.

 

Yereli, A.B. (2016), «Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar», Yeni Türkiye, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı II, Temmuz-Aralık, (89), 409-416.

 

Orkunoğlu Şahin, I.F. & A.B. Yereli (2016), «Seçilmiş AB Ülkelerinde ve Türkiye’de Patent Gelirlerine İlişkin Vergileme “Patent Box” Rejimi», Sosyoekonomi, 24(29), 183-203, DOI: 10.17233/se.2016.07.001.

 

Gümüş, M. & A.B. Yereli (2016), «Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması, İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler», Sosyoekonomi, 24(28), 209-234, DOI: 10.17233/se.55933.

 

Akbulut, H. & A.B. Yereli (2016), «Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Nedensellik İlişkisi: 2006-2015 Dönemi İçin Türkiye Örneği», Sosyoekonomi, 24(27), 103-119; DOI: 10.17233/se.08975.

 

Yereli, A.B. & D. Bülbül (2015), «Mali Yönetim ve Mali Denetim Açısından Kamu Zararı», Güncel Mevzuat, Kasım-Aralık, 10(119-120), 68-80.

 

Yereli, A.B. & M. Kızıltan & E. Atsan (2015), «Analysis of Central Asia Economic Integration Projects from the Viewpoint of Convergence Hypothesis», Socioeconomica, 4(8), 253-276; DOI: 10.12803/SJSECO.48134.

 

Uçar, O. & C. Tosun & A.B. Yereli & N. Bağdadioğlu (2015), «An Inquiry on the Nature of Rises in the Turkish Government Spending since the Beginning of World War II», International Journal of Business and Management Studies, 04(02), 39-47.

 

Yereli, A.B. & E. Atsan & M. Kızıltan (2015), «Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan’daki Durum», MJSS Manas Journal of Social Studies, Kyrgyz-Turkish Manas University, 4(1), 129-150.

 

Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2015), «Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme», Sosyoekonomi, 23(23), 113-138; DOI: 10.17233/se.01411.

 

Selçuk, I.Ş. & A.M. Köktaş & A.B. Yereli (2015), «Estimation of Residential Energy Demand in Turkey and Expenditure Groups: Evidence from 2012», International Journal of Economics and Research, 6(1), 20-29.

 

Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2015), «Osmanlı İmparatorluğu’nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları: 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme», T.C. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), Ocak, 209-221.

 

Yereli, A.B. & O. Uchar (2014), «Inheritance and Gift Tax Application in Turkish Tax System», Tax Journal of Azerbaijan, Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan, (Special Issue), 59-76.

 

Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2014), «Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler», Sosyoekonomi, 22(22), 273-295; DOI: 10.17233/se.04288.

 

Yereli, A.B. (2014), «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasında İktisadi İşbirliğinin Önemi», Türk Yurdu, Türk Ocakları Genel Merkezi, Haziran, 103(322), 61-64.

 

Yereli, A.B. & O. Uçar (2014), «Türk Vergi Sistemi’nde Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması», Azerbaycanın Vergi Jurnalı, Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyi, Mart-Aprel, 2/2014, 55-72.

 

Yereli, A.B. & I.F. Orkunoğlu Şahin (2014), «Türkiye’deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi», Sosyoekonomi, 21(21), 265-279; DOI: 10.17233/se.45141.

 

Kara, T. & A.B. Yereli & L. Schintler (2014), «Building Turkic Healthcare Union for World Peace and Making Possible Sustainable Collaborations Among Today’s and Future’s Powers in Eurasia», Economics World, David Publishing, March, 2(3), 196-214.

 

Yereli, A.B. (2014), «Hukuk ve Demokrasi Ekseninde 17 Aralık Girişimini Yeniden Düşünmek», Türk Yurdu, Türk Ocakları Genel Merkezi, 103(318), Şubat, 9-12.

 

Yereli, A.B. & A.F. Koç (2013), «Türkiye’de Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Kamu Müdahaleleri», Sosyoekonomi, 20(20), 287-309; DOI: 10.17233/se.28909.

 

Yereli, A.B. (2013), «Türk Dünyasında İktisadi Bütünleşme Arayışları», Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos, 9(53), 1211-1222.

 

Yereli, A.B. & A.Y. Ata (2011), «Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi», Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, (161), 21-32.

 

Yereli, A.B. & İ. Kobal & A.M. Köktaş (2010), «Türkiye’de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği», Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Kasım, 47(549), 5-20.

 

Yereli, A.B. & İ. Kobal & A.M. Köktaş (2010), «Sağlık Piyasasında Düzenleyici ve Denetleyici Otorite: Türkiye Üzerine Bir Öneri», Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Eylül-Ekim, 13(69), 36-39.

 

Yereli, A.B. (2009), «Basic Principles of Having More Liberal Constitution in Turkey», Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, 9(22), 225-237.

 

Yereli, A.B. & M. Ünal & S. Yalçın (2009), «Türkiye’de 2001 Krizi İle 2008 Küresel Mali Krizi Arasında Hazine Garantili Dış Borçların Gelişimi», Mali Pusula, Haziran, 5(54), 15-30.

 

Yereli, A.B. & S. Yıldız & Y. Ayyıldız (2007), «Kırgızistan’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları», Mali Pusula, Kasım, 3(35), 116-135.

 

Yereli, A.B. (2007), «Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yapısı», Mali Pusula, Ekim, 3(34), 86-101.

 

Yereli, A.B. & İ.E. Seçilmiş & A Başaran (2007), «Shadow Economy and Public Debt Sustainability in Turkey», Economic Annals, Scientific Journal of Faculty of Economics, University of Belgrade, 52(173), 85-104; DOI: 10.2298/EKA0773085B.

 

Yereli, A.B. (2007), «The Effects of the Enlargement of EU on the Economic Freedom Level of Transitional Economies», Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, 7(17), 153-175.

 

Yereli, A.B. (2006), «Cep Telefonlarında Bedelsiz Görüşmelerin Vergisel Boyutu», Mali Pusula, Temmuz, 2(19), 13-17.

 

Yereli, A.B. (2005), «Macroeconomic Effects of Tax Competition in Turkey», South East Europe Review, May, 2005/1, 8(1), 19-38.

 

Yereli, A.B. (2005), «2005 Yılı Vergi Politikası Çerçevesinde Arz Yönlü İktisat Yaklaşımı», Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar, Mart, 42(492), 62-68.

 

Yereli, A.B. & O. Karadeniz (2004), «Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi», e-Yaklaşım, Haziran, 12(138), 835-852.

 

Yereli, A.B. (2004), «Bir Başka Üniversitede Görevlendirilen Öğretim Üyelerinin Ücretleri Hangi Matrah Üzerinden Vergilendirilmelidir?», Yaklaşım, Şubat, 12(134), 38-47.

 

Yereli, A.B. (2004), «Vakıfların Vergi Muafiyeti ve Üç Hukuki Yanlış», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ocak, (184), 106-116.

 

Yereli, A.B. (2003), «Türkiye’de Özel Amaçlı Bölge Uygulamaları», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Temmuz, (178), 130-137.

 

Yereli, A.B. (2002), «Hizmet İşletmeleri Açısından Adisyon Yükümlülüğü», Yaklaşım, Ağustos, 10(116), 57-62.

 

Yereli, A.B. (2002), «Türk Hukuk Sisteminde Parafiskalite», Sosyal Güvenlik Dünyası, Nisan-Haziran, 4(14), 38-48.

 

Yereli, A.B. (2001), «Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları», Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Mayıs, (237), 113-116.

 

Yereli, A.B. (2001), «Kiralık Otomobil Yatırımlarına Uygulanan Devlet Yardımları», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Mart, (150), 183-197.

 

Yereli, A.B. (1997), «Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü», Maliye Yazıları, Nisan-Haziran, (55), 64-89.

 

Yereli, A.B. (1997), «Türkiye'de Demokrasinin Siyasal İktisadı ve Ekonomik Anayasa», Yeni Türkiye, Ocak-Şubat, 3(13), 298-301.

 

Yereli, A.B. (1995), «İzmir İlinde Petrole Dayalı Olarak Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Bu Kurumları Özelleştirme Stratejisi», Maliye Yazıları, Ekim-Aralık, (49), 70-90.

 

Yereli, A.B. (1995), «Ulusal Ekonomide Otomatik Düzenleyicilerin Rolü», Maliye Yazıları, Temmuz-Eylül, (48), 62-75.

 

Yereli, A.B. (1994), «1994 Krizi Sonrasında 1995 Yılı Teşvik Rejiminden Beklentiler», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Kasım-Aralık, (75), 94-112.

 

Yereli, A.B. (1994), «İslam Vergi Hukukunda Dış Ticaret Vergileri ve Osmanlı Devletinde Gümrük Vergileri Uygulaması»,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, 9(1), 79-104.

 

Yereli, A.B. & H. Egeli (1993), «Türk Bütçe Sisteminde Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi», Maliye Yazıları, Ekim-Aralık, (41), 64-81.

 

Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı», Banka ve Ekonomik Yorumlar, Eylül-Ekim, 30(9-10), 51-61.

 

Yereli, A.B. (1993), «1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygulaması», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Eylül-Ekim, (68), 64-71.

 

Yereli, A.B. & H. Egeli (1993), «Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin İstikrarı Sağlamadaki Rolü», İktisat, İşletme ve Finans, Eylül, 8(90), 51-63.

 

Yereli, A.B. (1993), «1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygulaması», Maliye Postası, 15 Ağustos, 14(311), 41-47.

 

Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Mayıs-Haziran, 12(66), 35-47.

 

Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı», İktisat İşletme ve Finans, Nisan-Mayıs, 8(85-86), 22-31.

 

Yereli, A.B. & M. Meriç (1992), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı», Maliye Yazıları, Nisan-Haziran, (35), 63-74.

 

Yereli, A.B. (1991), «İşveren Üzerindeki Ücret Yükü-Ücret Üzerindeki Devlet Yükü», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Kasım-Aralık, (6), 42-52.

 

Yereli, A.B. (1991), «Vergisel Bir Teşvik Olarak Yatırım İndirimi ve Türkiye Uygulaması», İktisadi ve İdari Bilimler Faltesi Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, 6(2), 225-247.

 

Yereli, A.B. & E. Tüfekçi (1987), «Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Verimlilik–Kalkınma Sorunları ve Çözüm Önerileri» Konulu İnceleme Yarışmasında Mansiyon Kazanan Eser, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, İnceleme Yarışması Özel Sayısı, 1987/1, 16(1), 138-164.